Opleiding en loopbaan

Geboren in Ned. Indië (1940) en opgegroeid in Holland, studeerde ik biologie en ontwikkelde ik mij als autodidact in het maken van sieraden door lessen te volgen allereerst bij edelsmid Robert Smit, later gevolgd door meerdere jaren lessen te nemen bij de edelsmeden Cees Post en Greetje Sieders. In 1989 werd ik werkend lid van de kunstenaarsvereniging Brak, tegenwoordig ArtiBrak, te Voorburg en heb sedert 1990 deelgenomen aan verschillende tentoonstellingen.

 

Beschrijving van het werk

Aanvankelijk heb ik gewerkt met alpaca, maar sedert 1995 is zilver het uitgangsmateriaal. Bij voorkeur ga ik uit van een thema dat meestal resulteert in een kleine serie. Ik streef ernaar dat het sieraad niet alleen draagbaar is maar ook dat het een “object” is. Dat kan het sieraad op zichzelf zijn, maar soms ook in combinatie met keramiek. Ik bestempel mijn sieraden dan ook als “object-sieraden”. Enkele thema’s waarmee ik “object-sieraden” heb gemaakt zijn bijv. aantasting, vervorming, eerbetoon, landschap, de wereld en insecten.